Για Πρακτική Άσκηση

Η κινητικότητα για πρακτική άσκηση είναι σχετικά νέα δράση  για το Πρόγραμμα ERASMUS,  ισχύει από το έτος 2007 και βασική  προϋπόθεση είναι  το ‘Ιδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπ/σης που συμμετέχει ,να είναι κάτοχος του διευρυμένου Πανεπιστημιακού Χάρτη ERASMUS ( ExtendedEUC), πράγμα το οποίο ισχύει και για το Τ.Ε.Ι  Κεντρικής Μακεδονίας.

Μέχρι το έτος 2007 η πρακτική άσκηση φοιτητών στο εξωτερικό υποστηρίζονταν από το Ευρωπ.Πρόγραμμα LeonardoDaVinci( τώρα απευθύνεται σε: α) Άτομα που παρακολουθούν κάθε είδους επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση εκτός της τριτοβάθμιας  β) Nέους πτυχιούχους).

Σε ποιους φοιτητές απευθύνεται: Σε φοιτητές και των τριών κύκλων σπουδών, Προπτυχιακοί & μεταπτυχιακοί (masterPhD

espa