Οφέλη

Το Τ.Ε.Ι.  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ως εταίρος του Ομίλου υπό τον συντονισμό του Τ.Ε.Ι. Αθήνας

 έχει ως υποχρέωση:

 Τη διάδοση του Προγράμματος

 • Την ενημέρωση  των φοιτητών .
 • Την καθοδήγηση των φοιτητών για την συμπλήρωση της αίτησης και όλων των απαραίτητων εντύπων.
 • Την διαβίβαση της αρχικής αίτησης στο Τμήμα για έγκριση της μετακίνησης
 • Την υπογραφή της τριμερούς συμφωνίας πρακτικής άσκησης.
 • Την διαβίβαση της αίτησης   ERA- PLACESS* του φοιτητή και όλων των συνοδευτικών εγγράφων στο ΤΕΙ Αθήνας.
 • Την στήριξη του φοιτητή καθ΄όλη τη διάρκεια της παραμονής του στο εξωτερικό σε συνεργασία με τον συντονιστή του Ομίλου.
 • Την στήριξη του φοιτητή κατά την επιστροφή του όσον αφορά την αναγνώριση της πρακτικής του.

*Η τοποθέτηση του φοιτητή γίνεται από τον Συντονιστή.

                      

  Ευκαιρίες (οφέλη) για υποτρόφους

 •  Επαγγελματική εμπειρία και κατάρτιση σε τεχνολογικά επιτεύγματα
 •  Γνώση της ευρωπαϊκής αγοράς
 •  Προστιθέμενη αξία και συμμετοχή στο ευρωπαϊκό ‘’γίγνεσθαι’’
 •  Βελτίωση γλωσσικών δεξιοτήτων
 •  Προετοιμασία μεταπτυχιακών σπουδών
 •  Δυνατότητα πρόσληψης (παραμονής σε επιχειρήσεις)
 •  Ανταγωνιστικότερα πτυχία (Europass)

  

Ευκαιρίες ( οφέλη ) για ιδρύματα

 • "καταλύτες’’ και ‘’συνδετικοί κρίκοι’’ για διακρατικές δράσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας/τεχνολογίας
 •  ‘’ζυμώσεις’’ για ερευνητικά ή επιχειρηματικά σχέδια
 •  Σύνδεση με τις επιχειρήσεις ,δημιουργία νέων μορφών συνεργασίας

  

Ευκαιρίες ( οφέλη ) για επιχειρήσεις

 • Νέες ιδέες από τους φοιτητές
 • Βελτιώνεται η εταιρική τους εικόνα
 • Η διεθνής διάσταση λειτουργεί ως προστιθέμενη αξία
 • Στενότεροι δεσμοί με Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπ/σης

 

espa