Πλαίσιο Λειτουργίας

Επιχείρηση υποδοχής

Επιλέξιμες είναι:

Όλες οι εταιρείες που διεξάγουν οικονομικές δραστηριότητες στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

Συμπεριλ.: Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Νοσοκομεία, Οργανισμοί

 

 Διάρκεια: 3*-12 μήνες όπως και για σπουδές.

Συνήθως οι τοποθετήσεις για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό είναι  για 6 μήνες , όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα σπουδών των Τμημάτων.

 

*Η πρακτική άσκηση στο εξωτερικό δύναται να είναι  τρίμηνη. Η φιλοσοφία είναι να εκπονεί ο φοιτητής την πρακτική του σε επιχείρηση του εξωτερικού για  τρείς μήνες και για τρείς μήνες εντός Ελλάδος για την μεταφορά καλών πρακτικών.

Οι επιχειρήσεις υποδοχής επιθυμούν τουλάχιστον εξάμηνες τοποθετήσεις διότι θεωρούνται πιο αποδοτικές.

                                        


Οι τοποθετήσεις γίνονται δύο φορές το χρόνο : Οκτώβριο  και Απρίλιο .

 

Οι ανακοινώσεις αναρτώνται στο site τον Ιούνιο εκάστοτε έτους για τοποθετήσεις τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο για τοποθετήσεις τον Απρίλιο. 


 Μηνιαία αποζημίωση:
 Μεγαλύτερη απ΄ότι για σπουδές, ήτοι το 70% των ανωτάτων τιμών ανά χώρα προορισμού

 

 Χώρες μετακίνησης:

Σε όλες τις χώρες της Ε.Ε., επιπλέον , στη Νορβηγία , Λιχνενστάιν , Ισλανδία και στην Τουρκία.

 

  Ασφάλιση του φοιτητή:

1.- Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης

 

2.- Ασφάλιση αστικής ευθύνης από ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία ( από τον εργαδότη).

 

 

 Αναγνώριση της πρακτικής άσκησης            

  • Εάν προβλέπεται στο πρόγραμμα σπουδών : απονομή μονάδων ECTS και αναγνώριση
  • Εάν δεν προβλέπεται:τουλάχιστον αναγραφή στο Παράρτημα Διπλώματος

* Στο Ίδρυμά μας η πρακτική στο εξωτερικό αναγνωρίζεται από τα Συμβούλια των Τμημάτων  .

 

 Το σημαντικότερο έγγραφο:


Τριμερής συμφωνία πρακτικής άσκησης

 

Υπογράφεται από

1.΄Ιδρυμα Προέλευσης

  1. Ίδρυμα – Επιχείρηση Υποδοχής
  2. Φοιτητή

*Τροποποίησή της είναι δυνατή εντός 1 μηνός από τον άφιξη του φοιτητή και εγκρίνεται από όλα τα μέρη.

 

Η  συμφωνία πρακτικής άσκησης συμπεριλαμβάνει τη «Δέσμευση Ποιότητας ERASMUS » ( Ρόλος-αρμοδιότητες εμπλεκομένων μελών).

                           

                                      

 Οργάνωση – Υλοποίηση του Προγράμματος

 Τα Ιδρύματα  Τριτοβάθμιας Εκπ/σης έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης (στο Ι.Κ.Υ.) για την οργάνωση και την υλοποίηση προγράμματος πρακτικής άσκησης ή να συμμετέχουν σ΄αυτό ως εταίροι ομίλου ,ώστε υπό τον συντονισμό ενός, να συνεργάζονται με σκοπό τη διευκόλυνση της εξεύρεσης της σωστής επιχείρησης υποδοχής για κάθε φοιτητή ξεχωριστά

 

  

 Όμιλος / Consortium για πρακτική άσκηση

 

Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται ένας Όμιλος υπό τον συντονισμό του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

http://www.teiath.gr/diethnwn/categories.php?mid=3174&id=3344&lang=el


Με μέλη:
ΓΠΑ, ΠΑΝΤΕΙΟ, Πολ. ΚΡΗΤΗΣ
και       Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Καβάλας, Καλαμάτας, Λαμίας, Μεσολογγίου, Τ.Ε.Ι.ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Χαλκίδας.

 

Επιχειρήσεις:

Δίκτυο 70 Επιχειρήσεων σε όλες τις χώρες της Ε.Ε

espa