Αναγνώριση μαθημάτων

Πριν από την αναχώρηση του ο σπουδαστής επιλέγει, με τη βοήθεια του αρμόδιου καθηγητή, τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει στο εξωτερικό από το πρόγραμμα σπουδών του Ιδρύματος υποδοχής, το περιεχόμενο των οποίων συμφωνεί με τα μαθήματα του στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος του.

Η περίοδος σπουδών στο Ίδρυμα υποδοχής αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών του Ιδρύματος προέλευσης (το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας).

 

espa