Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Αρχικά θα πρέπει να έρθετε σε επαφή με τον υπεύθυνο του Γραφείου Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, που θα σας βοηθήσει να επιλέξετε το Ίδρυμα και τη χώρα που ταιριάζει με το περιεχόμενο των σπουδών σας και τα ενδιαφέροντα σας. Παράλληλα συμβουλευτείτε τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του Τιμήματος σας, ιδίως για θέματα σπουδών, επιλογής και αντιστοίχισης μαθημάτων.

Αφού αποφασίσετε που θέλετε να πάτε, συμπληρώνετε μία αίτηση σε ειδικό έντυπο με τη βοήθεια και του υπεύθυνου του Γραφείου Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. Οι αιτήσεις συνοδεύονται από αναλυτική βαθμολογία και αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσικής ικανότητας.

Έπειτα από επικοινωνία με το Ίδρυμα υποδοχής και με τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του Τμήματος σας, συντάσσεται το λεγόμενο «Learning Agreement», το οποίο θα αναφέρει τι ακριβώς πρόκειται να κάνετε εκεί.

Το Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, δέχεται δύο φορές το χρόνο αιτήσεις συμμετοχής των φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus.

  • Μάρτιο-Απρίλιο για όσους επιθυμούν να φοιτήσουν σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού για το χειμερινό εξάμηνο.
  • Οκτώβριο για όσους επιθυμούν να φοιτήσουν σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού για το εαρινό εξάμηνο.

Οι ακριβείς ημερομηνίες ανακοινώνονται έγκαιρα και τοιχοκολλούνται στα τμήματα των Σχολών. Καθ’ όλη τη διάρκεια όμως του ακαδημαϊκού έτους, μπορείτε να επισκέπτεσθε το Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων για να λαμβάνετε πληροφορίες και συμβουλές.

 

Έντυπο Αίτησης 

 

espa