Υποτροφίες

Η περίοδος που θα διανύσετε στο εξωτερικό, πρέπει αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των σπουδών σας. Στο Ίδρυμα υποδοχής μπορείτε να παρακολουθήσετε μαθήματα, να κάνετε πτυχιακή εργασία ή την πρακτική σας άσκηση.

Ανάλογα με το πρόγραμμα των σπουδών σας μπορείτε να πάτε στο εξωτερικό για μια περίοδο 3 έως 12 μηνών. Συνήθως οι περισσότεροι σπουδαστές πηγαίνουν για 5 - 6 μήνες, όσο δηλαδή διαρκεί ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Αν θέλετε να μείνετε στο Ίδρυμα υποδοχής για 2 εξάμηνα, ακολουθείτε ειδική διαδικασία για παράταση διαμονής, έγκαιρα και πάντοτε σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του γραφείου Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων.

 

espa