Κινητικότητα Προσωπικού

Ανταλλαγή Καθηγητών και  Διοικητικού προσωπικού – εξερχόμενοι

Προβλέπεται η μετακίνηση των καθηγητών για διδασκαλία σε Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο  για minimum 5 διδακτικές ώρες για διάστημα 1 εβδομάδας έως maximum 6 εβδομάδων .

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διμερής συμφωνία μεταξύ των Ιδρυμάτων που έχουν τον Πανεπιστημιακό χάρτη erasmus και το προσυμφωνημένο πρόγραμμα διαλέξεων ( έντυπο: teachingprogrammeforteachingstaffmobility ) .

 Για το ίδιο διάστημα δύναται να μετακινηθεί και το διοικητικό προσωπικό για εκμάθηση και ανταλλαγή καλής πρακτικής από το ακαδ. έτος 2006-07 απαραίτητο το προσυμφωνημένο πρόγραμμα εργασίας (  έντυπο :    workprogrammefornonteachingstaffmobility ) .

 

Ανταλλαγή Καθηγητών και  Διοικητικού προσωπικού – εισερχόμενοι

Αντίστοιχα  μπορούν να μας επισκεφθούν καθηγητές  Ευρωπαϊκών  Πανεπιστημίων -εταίρων για διδασκαλία και διοικητικό προσωπικό για επιμόρφωση .

Το Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων αναλαμβάνει την επικοινωνία ,την οργάνωση  της επίσκεψης  ( διαμονή ,  δωρεάν σίτιση στο εστιατόριο του Ιδρύματος , φιλοξενία) και  την ακαδημαϊκή οργάνωση της επίσκεψης .

Στους καθηγητές  δίνεται η δυνατότητα από το Ίδρυμα μας  της δωρεάν διαμονής  στους ξενώνες που λειτουργούν στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας από το 2012 και στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους για το σκοπό αυτό .

Τα έξοδά τους τα αναλαμβάνει το Πανεπιστήμιό τους.

espa