Ιστορικό

ο πρόγραμμα Erasmus ξεκίνησε το 1987 και το Μάϊο του 2012 γιορτάσθηκαν τα «25 χρόνια Εrasmus».

Σήμερα πάνω από 180.000 φοιτητές μεταβαίνουν στο εξωτερικό κάθε χρόνο με την υποστήριξή του. Στα μέσα του 2009 ο συνολικός αριθμός των ατόμων που πήγαν στο εξωτερικό ως φοιτητές Erasmus έφτασε τα 2 εκατομμύρια.

  • Κοινά Προγράμματα Σπουδών
  • 1987 ERASMUS - Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα Συνεργασίας
  • 1995 εμπλουτισμός και ένταξη υπό την «ομπρέλα του ΣΩΚΡΑΤΗ»
  • 1995 - 1999 ΣΩΚΡΑΤΗΣ 1 Erasmus Σύμβαση Ιδρύματος
  • 2000 - 2006 ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2 Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus
  • 2007 - 2013 Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση/L.L.P.

Το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης το διαχειρίζονται σε μεγάλο μέρος οι Εθνικές Μονάδες Συντονισμού που έχουν ορισθεί για κάθε συμμετέχουσα χώρα. Εθνική Μονάδα Συντονισμού έχει ορισθεί για την Ελλάδα το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), Λυσικράτους 14, 105 58 Αθήνα (www.iky.gr). Το Ι.Κ.Υ. διαχειρίζεται τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα διανέμει στα Ιδρύματα.

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας είναι κάτοχος του Erasmus University Charter - Extended για το χρονικό διάστημα 2007-2013, με επιτυχή αίτηση που κατατέθηκε τον Φεβρουάριο 2007. Με το διευρυμένο Πανεπιστημιακό χάρτη (Extended) έχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε και προγράμματα Πρακτικής Άσκησης. Προηγήθηκε η κατοχή του Erasmus University Charter για το χρονικό διάστημα 2003-04/2006-2007, με επιτυχή αίτηση που κατατέθηκε τον Οκτώβριο του 2002.

espa