Erasmus University Charter

 

 

Erasmus Charter for Higher Education 2014_2020 

 

Γλωσσική πολιτική

Το Τμήμα Ξένης γλώσσας του Τ.Ε.Ι. Σερρών οργανώνει κάθε σπουδαστικό εξάμηνο προαιρετικά μαθήματα γενικών γνώσεων και  Ορολογίας ξένης γλώσσας (Αγγλική) σε δύο διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας (Ι, II) για όλα τα τμήματα του ΤΕΙ. Πραγματοποιούνται Αγγλικά Ι με 3 ώρες θεωρίας εβδομαδιαίως και Αγγλικά II με 3 ώρες θεωρίας εβδομαδιαίως. Επίσης το Κέντρο Ξένων Γλωσσών οργανώνει και προπαρασκευαστικά μαθήματα σε επίπεδο ΤΕΙ (Αγγλική). Γίνεται προετοιμασία πιστοποιητικού επιπέδου Β2 με 6 ώρες εβδομαδιαίως και προετοιμασία πιστοποιητικού επιπέδου Γ1/Γ2 με 6 ώρες εβδομαδιαίως.

Για τους αλλοδαπούς σπουδαστές έχουν συσταθεί εντατικά τμήματα γνωριμίας με την ελληνική γλώσσα.

Κατά τη χρονική περίοδο 2006 – 2010 λειτουργούσαν Τμήματα Εκμάθησης Γερμανικών Γαλλικών και Ιταλικών αλλά λόγω της δραστικής μείωσης του εκτάκτου εκπαιδευτικού προσωπικού τα τμήματα αυτά σταμάτησαν να λειτουργούν.

 

Γλωσσική υποστήριξη

ToΊδρυμά μας προσφέρει τα μαθήματα στους εισερχόμενους σπουδαστές στην αγγλική γλώσσα και στη γαλλική.

Σε όλους τους εισερχόμενους φοιτητές προσφέρονται δωρεάν μαθήματα Ελληνικής γλώσσσας 3 ώρες την εβδομάδα.

Οι εισερχόμενοι καθηγητές προσφέρουν τις διαλέξεις τους συνήθως στην αγγλική γλώσσα ή και στη γαλλική.

Η περίοδος κινητικότητας που πραγματοποιούν δεν ξεπερνά τη μία εβδομάδα. 

 

Εξερχόμενοι Σπουδαστές 

Ανάρτηση στο siteτου Τ.Ε.Ι. Σερρών, www.teiser.gr, των ανακοινώσεων για την υποβολή αιτήσεων δύο φορές το χρόνο, Μάρτιο και Οκτώβριο.

Οι αιτούντες outgoingerasmus φοιτητές καλούνται στο InternationalOfficeγια προσωπική ενημέρωση και καθοδήγηση. Αποστολή οδηγιών και στοιχείων στο προσωπικό τους e-mailγια τη συμπλήρωση των αιτήσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Προσωπική συνάντηση με τον  υπεύθυνο Erasmus Coordinator για την επιλογή των μαθημάτων στο LearningAgreement. Ενημέρωση των Τμημάτων για έγκριση της περιόδου κινητικότητας και των μαθημάτων .Το L.A. αποστέλλεται υπογεγραμμένο στο ReceivingInstitution από το  InternationalOffice.

 Οι φοιτητές ενημερώνονται με e-mail για την πορεία της αίτησής τους, τη συμπλήρωση των απαιτούμενων εγγράφων, την αποδοχή και καλούνται στο InternationalOffice για την υπογραφή της Σύμβασής τους.

Οι incomingErasmusστέλνουν την αίτησή τους- L.A. στο InternationalOffice, το οποίο το προωθεί στον υπεύθυνο Erasmus Coordinator του Τμήματος για ενημέρωση , έγκριση ,  υπογραφή του LearningAgreement και έγκαιρη αποστολή του από το InternationalOffice στο Πανεπιστήμιό του.

Οι αλλαγές (changes)στο L.A. υπογράφονται εντός 1 μήνα.

Toίδιο ισχύει για Erasmusplacement: Αίτηση φοιτητή- έγκριση από το τμήμα του- αποστολή των δικαιολογητικών στον συντονιστή του ομίλου (ΤΕΙ Αθήνας)- υπογραφή του trainingagreement – διαβίβαση βεβαίωσης για τη λήξη και την πραγματοποίηση της περιόδου πρακτικής στο Τμήμα για την αναγνώρισή της.

  

Περιγραφή δομής για την εκτέλεση και τη διοργάνωση της Ευρωπαϊκής & Διεθνούς κινητικότητας (καταμερισμός εργασιών, επικοινωνιακοί μέθοδοι)

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο:

Η δομή των εργασιών που ακολουθεί Το Τ.Ε.Ι. Σερρών  διακρίνεται :  πριν  - κατά τη διάρκεια - μετά την περίοδο κινητικότητας.

Ανανεώνει τα ErasmusBilateralAgreement, διατηρεί άριστες σχέσεις με τους εταίρους, συνάπτει συνεργασίες με πανεπιστήμια σε μη ευνοούμενους προορισμούς.

Βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τα αντίστοιχα InternationalOfficeκαι τους ErasmusCoordinators πριν την κινητικότητα για ενημέρωση και έγκαιρη αποστολή των εγγράφων( applications-LearningAgreement) και  κατά τη διάρκεια για καλύτερη υποστήριξη των εξερχόμενων φοιτητών Erasmus. Μετά την επιστροφή τους , τους υποστηρίζει μέχρι την αναγνώριση των μαθημάτων τους και την επανένταξή τους.

Το ίδιο συμβαίνει και για τους εισερχόμενους φοιτητές. Δέχεται τους αιτούντες στο σύνολό τους ,φροντίζει για τα απαραίτητα έγγραφα,  τους ενημερώνει , φροντίζει για την ένταξή τους στο νέο πανεπιστημιακό περιβάλλον. Με τη λήξη της περιόδου κινητικότητας Erasmus φροντίζει να στέλνει εντός δέκα (10) ημερών τα Transcriptofrecordsκαι τα Certificationofstay.

Σχετικά με το Teachingandstaffmobilityδέχεται πάντα στο σύνολό τους αιτούντες, φροντίζει να είναι σε συνεχή επικοινωνία μαζί τους, υπογράφει το Teachingandstaffprogram, φροντίζει για τη διάλεξή τους,  τους βοηθά για το ταξίδι τους, τη διαμονή τους και τους δίνει αμέσως τα απαραίτητα έγγραφα (Certification).

International Mobility:

Συντονισμός προσπαθειών διεθνοποίησης του ΤΕΙ Σερρών           

Μέλος του EURASHEαπό 10/09/2011,υπογραφή Memorandumμε τις USA(1)  και με (54) χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είχε επαφές με το EastChinaJiaotongUniversityP.R. Chinaγια διαπανεπιστημιακή συνεργασία  και θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής καθώς και  με τα πανεπιστήμια Rutgers,N.Jersey,Usaκαι TexasA&MUniversityU.S.A.

Διοργάνωσε SummerSchoolαπό 02/07/2012 έως 06/07/2012 στο campusτου Ιδρύματος σε συνεργασία με το TexasA&MUniversityU.S.A.

Διακρίθηκε στο Διεθνή Διαγωνισμό «Ρομποτικής» DesignChallenge 2012 (1ο Βραβείο Σχεδιασμού «BestesGestaltung»)- JadeHochschule,Germany.

Διοργανώνει Erasmus International Week μεταξύ 20 – 24 Μαΐου 2013.

 

Περιγραφή Διαδικασίας για έγκριση και παρακολούθηση των συμφωνιών κινητικότητας / πρακτικής 

Τα BilateralAgreement που έχει υπογράψει το Τ.Ε.Ι. Σερρών με τριάντα ένα (31) ευρωπαϊκά Ιδρύματα φροντίζει να τα διατηρεί και να τα ανανεώνει συνεχώς. Φροντίζει να επικοινωνεί με τους εταίρους, να τους στέλνει πληροφορίες για τις περιόδους Erasmus,να προσθέτει νέα πεδία, π.χ. Staffmobilityκαι να ενημερώνει συνεχώς.

Σε περίπτωση νέας συνεργασίας η διαδικασία που ακολουθούμε είναι η εξής:

Αρχικά επικοινωνούν οι Erasmuscoordinatorτου αντίστοιχου Τμήματος και ελέγχουν τα προγράμματα σπουδών. Απαραίτητη προϋπόθεση:  κοινά προγράμματα σπουδών - κοινά μαθήματα , για να μπορούν οι εξερχόμενοι φοιτητές μας και αντίστοιχα οι εισερχόμενοι, να τα παρακολουθήσουν για να τα αναγνωρίσουν στη συνέχεια, μετά την επιστροφή τους.

Το InternationalOfficeσε συνεργασία με τους Erasmuscoordinatorετοιμάζει το BilateralAgreement, συμπληρώνει τα αντίστοιχα πεδία και επικοινωνεί με το αντίστοιχο InternationalOffice για τη συμπλήρωση των στοιχείων που αφορούν το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο (Erasmuscode, ErasmusInstitutionalcoordinator, contactperson).

Φροντίζουμε η συμφωνία να είναι για όλες τις δράσεις ήτοι: Studentmobility, Teachingandstaffmobility, και για όσον το δυνατόν περισσότερα από τα κοινά μας Τμήματα (πεδία σπουδών).

Το νέο BilateralAgreement υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα αντίγραφα, ένα για κάθε Πανεπιστήμιο και φυλάσσεται στο αντίστοιχο αρχείο.

Σχετικά με την κινητικότητα για πρακτική άσκηση (Erasmusplacement) το Τ.Ε.Ι. Σερρών είναι μέλος του ομίλου πρακτικής άσκησης (consortium) με συντονιστή το Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας φροντίζει για τις traineeships. Ο Institutionalcoordinatorκαι Presidentτου Ιδρύματος υπογράφει το training agreement and Quality Commitment του φοιτητή μας που πραγματοποιεί work placement στα πλαίσια του Erasmus.

 

Περιγραφή Διαδικασίας αναγνώρισης κινητικότητας / πρακτικής

Μόλις το Internationalofficeπαραλάβει το  transcriptofrecordsτων outgoingstudentsδιαβιβάζει αντίγραφό του στο αντίστοιχο Τμήμα , μαζί με αίτηση του φοιτητή για αναγνώριση των μαθημάτων που πέρασε επιτυχώς. Ο Erasmuscoordinator‘έχει συνάντηση με  τον φοιτητή για ενημέρωση . Η συνέλευση του Τμήματος εγκρίνει και αναγνωρίζει την επιτυχημένη περίοδο κινητικότητας. Τα μαθήματα αναγνωρίζονται στο σύνολό τους και αναγράφονται στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας του φοιτητή καθώς και στο diplomasupplement. Αντίγραφο της απόφασης της συνέλευσης του τμήματος για την αναγνώριση των μαθημάτων στέλνεται στο Internationaloffice και μπαίνει στο φάκελο του φοιτητή .

Για την πρακτική άσκηση: διαβιβάζεται από το Internationaloffice βεβαίωση για τη λήξη και την πραγματοποίηση της περιόδου πρακτικής στο Τμήμα , αναγνωρίζεται η πρακτική άσκηση και αναγράφεται στην αναλυτική του βαθμολογία.

espa