Τηλέφωνο

+30 23210 49115

Email

eu@teicm.gr

Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων

Δευ - Παρ: 7πμ - 3μμ

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει μία γενική πολιτική που στοχεύει στη διεύρυνση του Προγράμματος στα άτομα με ειδικές ανάγκες σε όλες τις δραστηριότητές της, ιδιαίτερα δε, στην εκπαίδευση. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες (φοιτητές και προσωπικό) αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία ατόμων, δεδομένου ότι πρέπει να υπερκεράσουν τις επιπλέον δυσκολίες που τους δημιουργεί το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν, ώστε να μετακινηθούν στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+.

Δείτε τον πλήρη κατάλογο αναπηριών σύμφωνα με τον Νόμο υπ. Αριθ. 4186/2013 – ΦΕΚ 193/Τεύχος Α’/17.9.2013 .

Το προσωπικό με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να υποβάλει Αίτηση πρόσθετης χρηματοδότησης στο Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του Ιδρύματος.

Για τις δυνατότητες πρόσθετης χρηματοδότησης που προσφέρονται στα άτομα με ειδικές ανάγκες επισκεφτείτε την αντίστοιχη ιστοσελίδα του ΙΚΥ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων προκειμένου να ακολουθηθεί η κατάλληλη διαδικασία.