Τηλέφωνο

+30 23210 49115

Email

eu@teicm.gr

Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων

Δευ - Παρ: 7πμ - 3μμ

Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Κεντρικής Μακεδονίας:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
1. Θεοδωρίδου Σωτηρίου Μυροφόρα Ευαγγελία, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας,

α/α Ονοματεπώνυμο Για το Τμήμα Σχολή
2. Μισηρλής Δημήτριος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ)
3. Βλαχονάσιου Ελένη Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ
4. Αναστασίου Χρήστος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
5. Τσίτσος Στυλιανός Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης
6. Παυλίδης Ιορδάνης Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων (ΕΑΔΣΑ)
7. Μπογάς Χρήστος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.)
8. Καρανάσιος Νικόλαος Διοίκησης Επιχειρήσεων
9. Σταφυλά Αμαλία Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού

Η Επιτροπή έχει την ευθύνη της σύναψης νέων και της προώθησης των ήδη υπαρχόντων διαπανεπιστημιακών συμφωνιών του Ιδρύματος στα πλαίσια των
ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανταλλαγής (LLP/ERASMUS, ERASMUS MUNDUS κ.α.), καθώς και τη μέριμνα ενημέρωσης και υποστήριξης των συμμετεχόντων στα παραπάνω προγράμματα, την αναμόρφωση και επικαιροποίηση της σχετικής ιστοσελίδας κλπ, για την υποστήριξη του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

Δείτε την απόφαση σύστασης της επιτροπής