Τηλέφωνο

+30 23210 49115

Email

eu@teicm.gr

Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων

Δευ - Παρ: 7πμ - 3μμ

Στατιστικά στοιχεία εξερχόμενων φοιτητών προγράμματος ERASMUS+ και εισερχόμενων φοιτητών και προσωπικού για σπουδές – πρακτική άσκηση ακαδ. έτους 2017-2018

Εξερχόμενοι φοιτητές για σπουδές και πρακτική άσκηση:

  • Χειμερινό εξάμηνο 2017-2018 : μετακινήθηκαν για Σπουδές έξι (6) φοιτητές
  • Εαρινό εξάμηνο 2017-2018 : μετακινήθηκαν για Σπουδές δέκα (10) φοιτητές
  • Σύνολο φοιτητών για Σπουδές 2018: δεκαέξι (16)
  • Πρακτική άσκηση ( Era Places): τοποθετήθηκαν δύο (2) φοιτητές για πρακτική άσκηση τον Μάρτιο 2018 σε εταιρείες του εξωτερικού.
  • Σύνολο φοιτητών για Πρακτική 2018: δύο (2)

Εισερχόμενοι φοιτητές για σπουδές και προσωπικό για διδασκαλία:

  • Εισερχόμενοι Φοιτητές για Σπουδές το 2018: δέκα (10)
  • Εισερχόμενοι Φοιτητές για Σπουδές χειμερινό εξάμηνο 2018-19 : πέντε (5)
  • Εισερχόμενοι Φοιτητές για Σπουδές εαρινό εξάμηνο 2018-19 : ένδεκα (11)
  • Εισερχόμενο προσωπικό για διδασκαλία το 2018 : πέντε (5)