Τηλέφωνο

+30 23210 49115

Email

eu@teicm.gr

Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων

Δευ - Παρ: 7πμ - 3μμ

Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη γλωσσική προετοιμασία των μετακινούμενων φοιτητών στο εξωτερικό τόσο για σπουδές όσο και για πρακτική άσκηση διότι μ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η ποιότητα στη κινητικότητα και επιτυγχάνονται καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.

Με την υπογραφή του Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus+, τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευση δεσμεύονται να παρέχουν κάθε είδους υποστήριξη στους εξερχόμενους και εισερχόμενους φοιτητές τους, όσον αφορά τη γλωσσική προετοιμασία.

Στο πρόγραμμα Erasmus+, θα διατίθενται  διαδικτυακά (on–line) μαθήματα  γλωσσικής προετοιμασίας των φοιτητών που πρόκειται να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση και των οποίων η κύρια γλώσσα διδασκαλίας ή εργασίας τους είναι τα Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Γαλλικά και προστέθηκαν τα  Ολλανδικά.

Τα διαδικτυακά (on-line) γλωσσικά μαθήματα θα προσφέρονται από Πάροχο και θα πραγματοποιούνται με τη χρήση Αδειών (license).

Ο Πάροχος ο οποίος επιλέχτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος/ Call, είναι ένας Βέλγικος Όμιλος που αποτελείται από το Universite Catholique de Louvain, το CLL Language Services και Altissia.

Ο Οργανισμός EACEA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα κατανέμει Άδειες στις Εθνικές Μονάδες και στη συνέχεια το ΙΚΥ/ΕΜ του προγράμματος Erasmus+ θα κατανείμει τις Άδειες για τα διαδικτυακά (on-line) γλωσσικά μαθήματα στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, αναλογικά με τον αριθμό των φοιτητών που έχει εγκριθεί στο Ίδρυμα για σπουδές και πρακτική άσκηση, για κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Η διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη θα παρέχεται ως ακολούθως:

 • Όλοι οι φοιτητές (εκτός απ’ αυτούς που η μητρική τους γλώσσα είναι μία τις παρακάτω-native speakers) που έχουν επιλεγεί να μετακινηθούν για σπουδές και για πρακτική άσκηση, των οποίων η γλώσσα διδασκαλίας /εργασίας είναι η Τσέχικη, η Δανέζικη, η Ελληνική, η Αγγλική, η Γαλλική, η Γερμανική, η Ιταλική, η Ισπανική, η Ολλανδική, η Πολωνική, η Πορτογαλική ή η Σουηδική, θα υποβάλλονται σε ένα διαδικτυακό (on-line) τέστ αξιολόγησης του επιπέδου τους στη γλώσσα που θα χρησιμοποιήσουν για σπουδές ή για την πρακτική τους άσκηση στο εξωτερικό.
 • Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κοινοποιούνται τόσο στους εξεταζόμενους φοιτητές όσο και στο Ίδρυμα Αποστολής / Γραφεία Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
 • Από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα προκύπτει ποιοι φοιτητές δεν έχουν το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικής επάρκειας και κατά συνέπεια δικαιούνται να λάβουν άδεια για να παρακολουθήσουν το διαδικτυακό μάθημα βελτίωσης της γλωσσικής επάρκειας, εφόσον το επιθυμούν. Επιπλέον, το Ίδρυμα Αποστολής θα έχει τη δυνατότητα να προσδιορίσει τον αριθμό των φοιτητών που ενδεχομένως να χρειάζονται την άδεια για να παρακολουθήσουν διαδικτυακό πρόγραμμα εκμάθησης και βελτίωσης της γλώσσας.
 • Το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικής επάρκειας καθορίζεται στη Συμφωνία Ιδρυμάτων (Inter-institutional agreemenet)
 • Το Ίδρυμα Αποστολής/Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων θα κατανείμει τις άδειες στους φοιτητές που τις χρειάζονται και που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν το διαδικτυακό μάθημα γλωσσικής προετοιμασίας. Διευκρινίζεται ότι υπάρχει περίπτωση ο αριθμός των αδειών που θα κατανεμηθεί στο Ίδρυμα να μην επαρκεί για το σύνολο των φοιτητών. Για το λόγο αυτό, η κατανομή των Αδειών θα πραγματοποιηθεί βάσει κριτηρίων, όπως τα αποτελέσματα του τεστ αξιολόγησης, η διάρκεια της κινητικότητας, το κίνητρο του φοιτητή, εάν είναι απόφοιτος που θα μετακινηθεί για πρακτική άσκηση ή φοιτητής. Το ΙΚΥ/ΕΜ θα δώσει κατευθυντήριες οδηγίες για τα κριτήρια βάσει των οποίων θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των αδειών στους φοιτητές.
 • Μετά το τέλος της περιόδου κινητικότητας όλοι οι φοιτητές που μετακινήθηκαν στο εξωτερικό για σπουδές ή για πρακτική άσκηση, ανεξαρτήτως εάν έχουν παρακολουθήσει ή όχι το διαδικτυακό μάθημα γλωσσικής προετοιμασίας, υποχρεούνται να υποβληθούν σε δεύτερο τέστ αξιολόγησης προκειμένου να διαπιστωθεί εάν βελτιώθηκε η γλωσσική ικανότητα κατά τη περίοδο της κινητικότητας.
 • Ο φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει το διαδικτυακό μάθημα γλωσσικής προετοιμασίας πριν και κατά τη διάρκεια της κινητικότητάς του στο εξωτερικό.
 • Οι φοιτητές αναλαμβάνουν την ευθύνη παρακολούθησης του διαδικτυακού μαθήματος γλωσσικής προετοιμασίας.
 • Στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν κάνει χρήση της άδειας που του δόθηκε για το διαδικτυακό μάθημα γλωσσικής προετοιμασίας, τότε το Ίδρυμα έχει τη δυνατότητα να κατανείμει αυτή την άδεια σε άλλον φοιτητή.
 • Στην περίπτωση που φοιτητές βάσει των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης έχουν το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικής επάρκειας αλλά ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το διαδικτυακό μάθημα γλωσσικής προετοιμασίας για βελτιώσουν το επίπεδο γλωσσικής επάρκειας τους, μπορούν να λάβουν άδεια από το Ίδρυμα εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες άδειες. (χαμηλή προτεραιότητα)

Επιπλέον διευκρινίσεις για τους μετακινούμενους :

 • Ο μετακινούμενος έχει στη διάθεσή του μόνο μία διαθέσιμη άδεια μέσω της πλατφόρμας OLS για κάθε περίοδο μετακίνησης.

Η περίοδος χρήσης των γλωσσικών μαθημάτων εξαρτάται από την περίοδο κινητικότητας του μετακινούμενου. Εάν η παροχή της άδειας γίνει πριν την έναρξη της κινητικότητας, σε κάθε περίπτωση η περίοδος χρήσης δεν παρατείνεται.

Παράδειγμα: Εάν η περίοδος μετακίνησης του φοιτητή είναι 6 μήνες και το Ίδρυμα αποφασίσει να του διανείμει την άδεια, 2 μήνες πριν την μετακίνησή του, ο φοιτητής αφότου αναχωρήσει θα έχει υπόλοιπο 4 μηνών για να παρακολουθήσει τα online γλωσσικά μαθήματα.

 • Η άδεια χρήσης για τα γλωσσικά μαθήματα είναι υποχρεωτικά στην ίδια γλώσσα με την άδεια για αξιολόγηση και δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν μπορεί στη συνέχεια να την αλλάξει ούτε το Ίδρυμα, ούτε ο φοιτητής.

Παράδειγμα: Φοιτητής μετακινείται στην Γερμανία με κύρια γλώσσα εκμάθησης την Αγγλική γλώσσα στην οποία έχει πολύ καλή γνώση.

Το Ίδρυμα έχει τη δυνατότητα να του αποστείλει άδεια για τη γλώσσα επικοινωνίας στη χώρα που μετακινείται (Γερμανικά) εφόσον έχει πολύ καλή γνώση των Αγγλικών.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η πλατφόρμα σύμφωνα με την περίοδο testing που έκανε η Εθνική Μονάδα δεν απευθύνεται σε άτομα που δεν γνωρίζουν καθόλου τη γλώσσα. Πρέπει ο μετακινούμενος να έχει μια ελάχιστη γνώση.

Παράδειγμα:

Αν ο φοιτητής μετακινείται στην Ολλανδία με γλώσσα εκμάθησης τα Αγγλικά, στα οποία έχει αρκετά καλό επίπεδο γλώσσας και ο φοιτητής θα προτιμούσε να πάρει την άδεια στα Ολλανδικά και όχι στα Αγγλικά. Το ίδρυμα πρέπει πρώτα να είναι απόλυτα σίγουρο ότι έχει το απαιτούμενο επίπεδο αλλά και να διασφαλίσει ότι θα υπάρχει μεγιστοποίηση της χρήσης της άδειας και αυτό γιατί εάν δεν γνωρίζει καθόλου Ολλανδικά, μπορεί ο φοιτητής να μην είναι σε θέση να κάνει σωστή χρήση της άδειας.

Στην περίπτωση που το ίδρυμα θέλει να του παράσχει γλωσσική υποστήριξη και για τις 2 γλώσσες, δύναται να χρησιμοποιήσει το κονδύλι της Οργανωτικής Υποστήριξης (OS) για τη δεύτερη γλώσσα (κατά προτίμηση της χώρας που μετακινείται).

 • Τα γλωσσικά μαθήματα θα περιλαμβάνουν και online tutoring σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες.
 • Εάν ο μετακινούμενος πραγματοποιήσει παραπάνω από μία δραστηριότητες μετακίνησης, για κάθε μετακίνηση θα του εκχωρείται και διαφορετική άδεια.

Τα Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων φροντίζει:

 • Να ενημερώνει τους φοιτητές που έχει επιλέξει για να μετακινηθούν στο εξωτερικό για σπουδές ή για πρακτική άσκηση και των οποίων η γλώσσα Διδασκαλίας ή Εργασίας είναι η Τσέχικη, η Δανέζικη, η Ελληνική, η Αγγλική, η Γαλλική, η Γερμανική, η Ιταλική, η Ισπανική, η Ολλανδική, η Πολωνική, η Πορτογαλική ή η Σουηδική, σχετικά με τα διαδικτυακά μαθήματα γλωσσικής προετοιμασίας καθώς και για τις υποχρεώσεις που έχουν όσον αφορά τη διαδικτυακή αξιολόγηση πριν και μετά τη κινητικότητα. Επισημαίνεται ότι στη σύμβαση επιχορήγησης του φοιτητή και συγκεκριμένα το άρθρο 6 αφορά τα διαδικτυακά μαθήματα γλωσσικής προετοιμασίας.
 • Να παρακολουθεί τη χρήση των αδειών που θα κατανέμει στους φοιτητές βάσει των πληροφοριών που θα του παρέχονται από το Πάροχο.
 • Να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε οι άδειες που κατανέμει να χρησιμοποιούνται από τους φοιτητές του.

Σε περίπτωση που η διαδικτυακή υπηρεσία της Επιτροπής δεν είναι διαθέσιμη για κάποια συγκεκριμένη γλώσσα, τα Ιδρύματα μπορούν να προσφέρουν άλλους τύπους γλωσσικής υποστήριξης στους φοιτητές, που θα χρηματοδοτούνται από το κονδύλι της Οργανωτικής Υποστήριξης. Το Ίδρυμα μπορεί να ακολουθήσει παρόμοια μέθοδο γλωσσικής προετοιμασίας για τους φοιτητές που θα μετακινηθούν στο εξωτερικό αλλά η γλώσσα διδασκαλίας ή εργασίας είναι άλλη από αυτήν που προσφέρεται με τα διαδικτυακά μαθήματα γλωσσικής προετοιμασίας.