Τηλέφωνο

+30 23210 49115

Email

eu@teicm.gr

Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων

Δευ - Παρ: 7πμ - 3μμ

Όλες οι δραστηριότητες κινητικότητας μεταξύ Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης θα λαμβάνουν χώρα βάσει διαπανεπιστημιακής συμφωνίας (Bilateral Agreement) που συνάπτεται μεταξύ Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, κάθε ένα εκ των οποίων διαθέτει Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus σε ισχύ. Η διαπανεπιστημιακή συμφωνία μπορεί να επεκταθεί ώστε να καλύψει τη συνεργασία μεταξύ των Ιδρυμάτων στο πεδίο της φοιτητικής κινητικότητας για πρακτική άσκηση με βάση τη γνώση που διαθέτουν τα Ιδρύματα-εταίροι τους σχετικά με επιχειρήσεις, ώστε να εντοπίσουν επιχειρήσεις/οργανισμούς στο εξωτερικό.