Τηλέφωνο

+30 23210 49115

Email

eu@teicm.gr

Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων

Δευ - Παρ: 7πμ - 3μμ

Ο Χάρτης Φοιτητή Erasmus υπογραμμίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας αλλά και σας πληροφορεί για το τι μπορείτε να περιμένετε από το Ίδρυμα προέλευσης και το Ίδρυμα υποδοχής σε κάθε βήμα της κινητικότητάς σας.

Τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ έχουν λάβει τον Εrasmus Χάρτη για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τον οποίο δεσμεύονται για τη στήριξη, τη διευκόλυνση και την αναγνώριση των δραστηριοτήτων κινητικότητας.

Από την πλευρά σας, δεσμεύεστε να σέβεστε τους κανόνες και τις υποχρεώσεις της σύμβασης επιχορήγησης Erasmus+ που έχετε υπογράψει με το ίδρυμα προέλευσής σας.

I. Πριν από την περίοδο κινητικότητας

 • Εφόσον έχει γίνει η επιλογή σας ως φοιτητή Erasmus+, δικαιούστε να λάβετε καθοδήγηση σχετικά με τα ιδρύματα ή τις επιχειρήσεις όπου θα πραγματοποιήσετε την περίοδο κινητικότητας σας και τις συμφωνημένες δραστηριότητες που πρόκειται να αναλάβετε.
 • Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τη βαθμολογική κλίμακα στο ίδρυμα υποδοχής και να λαμβάνετε πληροφορίες για την έκδοση θεώρησης εισόδου (Visa), την ασφάλιση και την εξεύρεση στέγης από το ίδρυμα προέλευσης και το ίδρυμα/επιχείρηση υποδοχής. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στην Συμφωνία Ιδρυμάτων, η οποία έχει υπογραφεί μεταξύ των ιδρυμάτων προέλευσης και υποδοχής.
 • Θα υπογράψετε την Σύμβαση επιχορήγησης με το ίδρυμα προέλευσης σας (ακόμα κι αν δεν λάβετε επιχορήγηση από την ΕΕ), καθώς και μια συμφωνία μάθησης (Learning Agreement for studies or for Traineeships) με το ίδρυμα αποστολής και το ίδρυμα/επιχείρηση υποδοχής. Η καλή προετοιμασία της συμφωνίας μάθησής σας είναι το κλειδί για να έχετε μια επιτυχημένη εμπειρία κινητικότητας και για να εξασφαλιστεί η αναγνώριση της περιόδου κινητικότητας σας. Καθορίζει τις λεπτομέρειες των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων σας στο εξωτερικό (συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών μονάδων που θα αποκτήσετε και που θα μετρήσουν για την απόκτηση του πτυχίου στο ίδρυμα προέλευσής σας).
 • Μετά την επιλογή σας, θα λάβετε μέρος σε on-lineαξιολόγηση των γλωσσικών σας ικανοτήτων (εάν είναι διαθέσιμη στην κύρια γλώσσα διδασκαλίας/εργασίας στο ίδρυμα/επιχείρηση του εξωτερικού) η οποία θα επιτρέψει στο ίδρυμα αποστολής να σας προσφέρει την πλέον κατάλληλη γλωσσική υποστήριξη, εάν είναι απαραίτητο. Θα πρέπει να επωφεληθείτε πλήρως από αυτή την υποστήριξη για να βελτιώσετε ως προς το συνιστώμενο επίπεδο τις γλωσσικές σας δεξιότητες.

ΙΙ. Κατά τη διάρκεια της περιόδου κινητικότητας

 • Θα πρέπει να επωφεληθείτε πλήρως από όλες τις ευκαιρίες μάθησης που προσφέρονται στο ίδρυμα/επιχείρηση υποδοχής, τηρώντας τους κανόνες και τους κανονισμούς του/της, και να προσπαθήσετε να αποδείξετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ικανότητά σας σε όλες τις σχετικές εξετάσεις ή άλλες μορφές αξιολόγησης.
 • Αλλαγές στη Συμφωνία Μάθησης μπορείτε να ζητήσετε μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εντός της προθεσμίας που έχει οριστεί από τα ιδρύματα αποστολής και υποδοχής. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι οι αλλαγές αυτές έχουν γίνει αποδεκτές (έχουν εγκριθεί) από το ίδρυμα αποστολής και το ίδρυμα/επιχείρηση υποδοχής εντός δύο εβδομάδων από την αίτησή σας και να κρατήσετε αντίγραφα της έγκρισής της, την οποία λάβατε μέσω e-mail. Επίσης, οι αλλαγές που αφορούν στην παράταση της διάρκειας της περιόδου κινητικότητας θα πρέπει να γίνονται όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα.
 • Το ίδρυμα/επιχείρηση υποδοχής δεσμεύεται να σας προσφέρει ίση αντιμετώπιση και μεταχείριση με τους φοιτητές του ιδρύματός του ή τους υπαλλήλους της επιχείρησης του και εσείς θα πρέπει να καταβάλετε τις απαραίτητες προσπάθειες για να ενταχθείτε στο νέο περιβάλλον σας.
 • Το ίδρυμα υποδοχής δεν θα σας ζητήσει να καταβάλετε δίδακτρα, έξοδα εγγραφής, έξοδα εξετάσεων, έξοδα για πρόσβαση στα εργαστήρια και στις βιβλιοθήκες κατά τη διάρκεια της περιόδου κινητικότητάς σας για σπουδές. Παρόλα αυτά, μπορεί να χρειαστεί να καταβάλετε μικροποσά, όπως καταβάλλουν και οι εντόπιοι φοιτητές, για ασφάλεια, φοιτητικούς συλλόγους/σωματεία φοιτητών και για τη χρήση διαφόρων υλικών.
 • Προσκαλείστε να λάβετε μέρος σε οργανώσεις που υπάρχουν στο ίδρυμα/επιχείρηση υποδοχής, όπως είναι τα δίκτυα συμβούλων και φίλων (αντίστοιχα mentors and buddies) που διοργανώνονται από φοιτητικές οργανώσεις όπως το “Erasmus Student Network“.
 • Κατά την περίοδο παραμονής στο εξωτερικό, η υποτροφία ή τα δάνεια που σας έχουν χορηγηθεί από την χώρα προέλευσής σας, εξακολουθούν να ισχύουν.

III. Μετά την περίοδο κινητικότητας

 • Έχετε το δικαίωμα να λάβετε πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση από το ίδρυμα αποστολής, για δραστηριότητες που ολοκληρώθηκαν ικανοποιητικά κατά τη διάρκεια της περιόδου κινητικότητας σας, σύμφωνα με τη Συμφωνία Μάθησης.
 • Εάν σπουδάζετε στο εξωτερικό, το ίδρυμα υποδοχής θα σας δώσει το Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (Transcript of Records) με την πλήρη καταγραφή των πιστωτικών μονάδων και των βαθμών που λάβατε (κανονικά σε διάστημα λιγότερο από πέντε εβδομάδες μετά το τέλος της αξιολόγησης σας). Κατά την παραλαβή του εγγράφου αυτού, το ίδρυμα αποστολής θα σας παρέχει όλες τις πληροφορίεςσχετικά με την αναγνώρισή τους σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε εβδομάδων. Οι αναγνωρισμένες εκπαιδευτικές συνιστώσες (π.χ. μαθήματα) θα εμφανιστούν στο Παράρτημα Διπλώματος.
 • Αν πραγματοποιείτε την πρακτική σας άσκηση, η επιχείρηση/Οργανισμός Υποδοχής, θα σας χορηγήσει ένα πιστοποιητικό πρακτικής άσκησης όπου συνοψίζονται τα καθήκοντα που αναλάβατε, καθώς και αξιολόγηση και, εφόσον προβλέπεται στην συμφωνία μάθησης σας, το ίδρυμα προέλευσής σας θα σας δώσει επίσης ένα πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (transcript of records). Αν η πρακτική άσκηση δεν ήταν μέρος του προγράμματος σπουδών, η περίοδος αυτή θα καταγραφεί στο Παράρτημα Διπλώματος σας και αν θέλετε, στο έγγραφο Κινητικότητας Europass (Europass Mobility Document). Εάν έχετε πρόσφατα αποφοιτήσει, μπορείτε να ζητήσετε το έγγραφο κινητικότητας Europass (Europass Mobility Document).
 • Θα πρέπει να λάβετε μέρος σε διαδικτυακή (online) γλωσσική αξιολόγηση, εάν είναι διαθέσιμη στην κύρια γλώσσα της διδασκαλίας/εργασίας στο εξωτερικό, για να ελέγξετε την πρόοδο στην γλωσσική σας επίδοση κατά την διάρκεια της κινητικότητάς σας.
 • Θα πρέπει να συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο προσφέροντας εποικοδομητική κριτική σχετικά με την περίοδο κινητικότητας σας Erasmus, για τα ιδρύματα αποστολής και υποδοχής, την Εθνική Μονάδα της χώρας αποστολής και της χώρας υποδοχής και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 • Προσκαλείστε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα «Erasmus+ σύλλογος φοιτητών και αποφοίτων» (Erasmus+ student and alumni association) και ενθαρρύνεστε να μοιραστείτε την εμπειρία από την κινητικότητά σας με τους φίλους σας, με τους συμφοιτητές σας, με το προσωπικό του Ιδρύματός σας, με δημοσιογράφους και γενικότερα να δώσετε την ευκαιρία και σε άλλους να ωφεληθούν από την εμπειρία σας, συμπεριλαμβανομένων και των νεώτερων μαθητών.

Οποιαδήποτε στιγμή αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα

 • Θα πρέπει να προσδιορίσετε με σαφήνεια το πρόβλημα και να ελέγξετε τα δικαιώματα και να ελέγξετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με την συμφωνία μάθησης.
 • Αρκετοί άνθρωποι εργάζονται στα Ιδρύματα αποστολής και υποδοχής προκειμένου να βοηθούν τους φοιτητές Erasmus. Ανάλογα με τη φύση του προβλήματος και όταν αυτό συμβεί, ο υπεύθυνος επικοινωνίας στο ίδρυμα αποστολής ή στο ίδρυμα υποδοχής (ή στην επιχείρηση σε περίπτωση όπου πραγματοποιείτε την πρακτική σας άσκηση) θα είναι σε θέση να σας βοηθήσει. Τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας τους ορίζονται στη Συμφωνία Μάθησής σας.
 • Χρησιμοποιήστε τις τυπικές διαδικασίες του ιδρύματος αποστολής σας για την αποστολή παραπόνων, εάν αυτό είναι απαραίτητο.
 • Εάν το ίδρυμα αποστολής ή το ίδρυμα υποδοχής σας αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στο Χάρτη Erasmusγια την ανώτατη εκπαίδευση ή στην συμφωνία μάθησής σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την σχετική Εθνική Μονάδα*.

* Eθνική Μονάδα για την Ελλάδα είναι το ΄Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, T.K.142 34, Νέα Ιωνία – Αττική.

Τηλ. 210-3726300/364, e-mail: erasmus@iky.gr, https://www.iky.gr

Δείτε το Χάρτη Φοιτητή Erasmus