Τηλέφωνο

+30 23210 49115

Email

eu@teicm.gr

Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων

Δευ - Παρ: 7πμ - 3μμ

Οι φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν τις σπουδές ή/και την πρακτική τους άσκηση στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος ERASMUS είναι υποχρεωμένοι να μεριμνήσουν για την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ). Περισσότερες πληροφορίες για την έκδοση της ΕΚΑΑ θα βρείτε στις παρακάτω ιστοσελίδες:

Για την παροχή ιατροφαρμακευτικής κάλυψης υπάρχουν τρεις δυνατότητες.

  1. Το Πανεπιστήμιο Υποδοχής παρέχει στον φοιτητή ασφαλιστική κάλυψη γεγονός που πρέπει να διευκρινιστεί εξ αρχής.
  2. Ο φοιτητής είναι ασφαλισμένος στο ΤΕΙ Ηπείρου οπότε δικαιούται να προμηθευτεί δωρεάν την Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης απευθυνόμενος στη Διεύθυνση Σπουδαστικής Μέριμνας του Ιδρύματος.
  3. Ο φοιτητής καλύπτεται από τον ασφαλιστικό φορέα των γονιών του. Σε αυτή την περίπτωση ζητά από τον ασφαλιστικό φορέα των γονιών του να του εκδώσει την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης.

Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να έχει τακτοποιηθεί το θέμα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης πριν την αναχώρηση για την αποφυγή του κινδύνου να μπείτε σε περιπέτειες στην περίπτωση κάποιου ζητήματος υγείας!

Στην περίπτωση φοιτητών που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο εξωτερικό, θα πρέπει εκτός από την έκδοση της Ευρωπαϊκής κάρτας ασθενείας να μεριμνήσουν ώστε να είναι ασφαλισμένοι για αστική ευθύνη έναντι τρίτων και για προσωπικό ατύχημα, καθ’ όλη τη διάρκεια πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό. Στην περίπτωση που δεν παρέχεται ασφάλιση για αστική ευθύνη έναντι τρίτων και προσωπικό ατύχημα από το φορέα πρακτικής άσκησης, θα πρέπει να προχωρήσουν σε σύναψη ιδιωτικής ασφάλειας.