Τηλέφωνο

+30 23210 49115

Email

eu@teicm.gr

Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων

Δευ - Παρ: 7πμ - 3μμ

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές του ΤΕΙ Ηπείρου να συμμετέχουν στην κινητικότητα για σπουδές στα συνεργαζόμενα Ιδρύματα του εξωτερικού .

Δικαιούχοι

Το Πρόγραμμα Erasmus+ απευθύνεται στους φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) όλων των Τμημάτων του Ιδρύματος.

Οι φοιτητές

  1. πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος των σπουδών τους
  2. πρέπει να είναι υπήκοοι χώρας που μετέχει στο Πρόγραμμα Erasmus+ ή υπήκοοι άλλων χωρών που είναι εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών του Ιδρύματος, σύμφωνα με τη Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272Β/01-03-2007) Υπουργική Απόφαση και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία
  3. μπορούν να πραγματοποιήσουν ΜΟΝΟ δύο περιόδους κινητικότητας Erasmus+: μια για σπουδές και μια για πρακτική άσκηση. Σε κάθε περίπτωση η συνολική χρονική διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό δε θα πρέπει να ξεπερνάει τους 12 μήνες

Βασικά κριτήρια Συμμετοχής Φοιτητών- Φοιτητριών

  1. Να είναι κανονικά εγγεγραμμένοι σε Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο Σπουδών.
  2. Να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος Σπουδών
  3. Να έχουν περάσει μαθήματα του πρώτου έτους (Α και Β εξάμηνο) που αντιστοιχούν σε 40 μονάδες ECTS.
  4. Να έχουν πτυχίο ξένης γλώσσας. Ως ελάχιστο επίπεδο γλωσσομάθειας κρίνεται το Β2. Η γλωσσική επάρκεια αφορά στη γλώσσα που γίνονται τα μαθήματα στο Ίδρυμα υποδοχής. Οι φοιτητές πρέπει να προσκομίζουν τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών. Στην τελική επιλογή των φοιτητών λαμβάνεται υπόψη το ανώτερο επίπεδο γλωσσομάθειας.
  5. Σε περίπτωση ισοψηφίας θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος, όπως προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία

Επιλέξιμες χώρες για κινητικότητα

Οι ακόλουθες χώρες, συμπεριλαμβανομένων και των υπερπόντιων χωρών και των περιοχών των χωρών κρατών μελών της ΕΕ, μπορούν να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις δράσεις του Erasmus+:

Κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

Αυστρία, Εσθονία, Ιταλία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Φινλανδία, Λετονία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Γαλλία, Λιθουανία, Σλοβακία, Κροατία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Σλοβενία, Κύπρος, Ελλάδα, Μάλτα, Ισπανία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ολλανδία, Ουγγαρία, Σουηδία, Δανία, Ιρλανδία, Πολωνία, Ηνωμένο Βασίλειο

Xώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)

ΠΓΔΜ, Λιχτενστάιν, Τουρκία, Ισλανδία, Νορβηγία

Περισσότερες πληροφορίες για τις επιλέξιμες χώρες μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο: http://www.iky.gr/eggrafa-eplus/epileximesxores