Τηλέφωνο

+30 23210 49115

Email

eu@teicm.gr

Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων

Δευ - Παρ: 7πμ - 3μμ

Ο Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση  (ECHE) παρέχει το γενικό πλαίσιο ποιότητας για τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς συνεργασίας τις οποίες υλοποιούν τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) στο πρόγραμμα Erasmus+.

Η απονομή του Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για όλα τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης που βρίσκονται σε χώρα του προγράμματος και επιθυμούν να συμμετάσχουν σε δράσεις για τη μαθησιακή κινητικότητα ατόμων ή/και για τη συνεργασία στη  καινοτομία και τις ορθές πρακτικές στο πρόγραμμα Erasmus+.

Ο Χάρτης Erasmus περιέχει τις θεμελιώδεις αρχές που πρέπει να τηρούνται από τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όταν συμμετέχουν στο Erasmus+.

Στο Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. – Πανεπιστημιούπολη Σερρών (πρώην ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας) – έχει απονεμηθεί ο

Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση  2014 – 2020:
31754-EPP-1-2014-1-GR-EPPKA3-ECHE

Erasmus Code:
G SERRES01

Erasmus Charter for Higher Education Erasmus Policy Statement